search

België regio's kaart

Deze kaart toont de kaart van de regio's van België. U kunt vrijelijk de kaart van de Belgische provincies afdrukken. De kaart van de Belgische regio's kan worden afgedrukt en gedownload op deze pagina.
De kaart van de gewesten van België is een federale staat. België bestaat uit drie gemeenschappen en drie gewesten. Het grondgebied van de gemeenschappen en regio's overlappen elkaar echter niet. De drie gemeenschappen in België hebben de volgende competenties: culturele vakken, aanpasbare vakken, onderwijs, intercommunautaire en internationale betrekkingen.
 
De Belgische regiokaart bestaat uit drie regio's en 589 gemeenten. Hun vaardigheden in België houden verband met het gemeenschappelijk belang, d.w.z. met alles wat de inwoners van de regio's aangaat: cultuur, sport, brandweer, afvalinzameling, openbare orde en veiligheid, de oprichting van een arbeidsbureau in België, ...
 
De Belgische provinciekaart is verdeeld in drie provincies. Hun benaming is gerelateerd aan de naam van het gebied dat zij bestrijken. Van noord naar zuid is het de Vlaamse provincie, de provinciehoofdstad van België en de Waalse provincie. Provincies hebben expertise op gebieden die van invloed zijn op de bezetting van "territorium" in de brede zin van het woord.