search

Kaart van België

Deze kaart toont de kaart van België. U kunt vrijelijk de A kaart van België afdrukken. De kaart van België kan worden afgedrukt en gedownload op deze pagina.
De Belgische kaart bevindt zich in Europa. Het landschap is gevarieerd, de rivieren en kloven van de Ardennen staan in schril contrast met de vlakten die het landschap van België domineren. De immense zandstranden aan de bijna 60 km lange kust van Noord-België zijn de belangrijkste kenmerken van dit land.
 
In België blijft de bevolking jaarlijks toenemen met een jaarlijkse groei van +0,48% Binnen enkele jaren wordt echter een drastische en snelle daling van de totale bevolking van de Belgische kaart verwacht, met name door de algemene vergrijzing van de bevolking, die gemiddeld meer dan 40 jaar oud is.Bovendien komt België net uit een ernstige politieke crisis die zich in tweeën splitst.
 
De Belgische kaart is vandaag een federale staat met gedecentraliseerde bevoegdheden, die bestaat uit gemeenschappen en gewesten. De beslissingsbevoegdheid berust niet langer uitsluitend bij de federale overheid. Verschillende instanties in België oefenen hun bevoegdheden autonoom uit op hun eigen terrein. In België zijn de wetten van het federale parlement van toepassing op alle Belgen.
 
Volgens een kaart van België ligt België in West-Europa en deelt het zijn grenzen met vele landen. België heeft een oppervlakte van 11.787 vierkante mijl. In dit gebied zijn er drie belangrijke geografische gebieden. Deze gebieden omvatten de kustvlakten, bestaande uit zandduinen, het centrale plateau bestaande uit valleien en kloven.
 
In 1795 was het de bezetting van België en de afscheiding van de Belgische provincies in 1830, toen België volledig onafhankelijk werd. Leopold II slaagde er in 1865 tot het bewind van Leopold I in 1831 in geslaagd om koning van België te worden. 1908 is de datum waarop Congo aan België wordt gelegateerd (zie een kaart van België).